Четири типа хора

Четири типа хора

Можете ли да се сетите за ситуации в живота си, в които не сте успели да се разберете със събеседниците си?

Притиснахте ги с аргументите си и резултатът не се оказа много добър… Вашите „железни“ аргументи хората не ги смятат за такива.

Защо? Защото мислим по различен начин. И това, което смятамe за много важно за нас самите, други хора може дори да не го погледнат.

Поради това психолозите са разработили множество системи за класифициране на хората по типове личност, за да могат по-лесно да намерят общ език с представителите на всеки психотип.

Най-простото разделение, което се препоръчва, за да започнете да изучавате хората, е „моделът на четирите типа личности“, а именно: мислители, чувствителни, активни и вярващи.

 1. Мислителите са хора, които решават житейските проблеми предимно с „главата си“. За да убедите такива хора в нещо, се нуждаете от ясен логически аргумент.
 2. Чувстващите хора винаги се „превземат“ с искреност, любов и грижа. Когато общувате с такива хора, наблягате на емоционалната си близост и съпричастност.
 3. Ориентираните към действие са склонни да приемат предизвикателства и да предприемат действия. Те обичат да си поставят цели и да постигат реални резултати. Когато привличате такива хора под своя знаменател, покажете им как съвместната ви работа ще промени света около тях.
 4. Вярващите търсят духовния смисъл на живота и се стремят да разберат Истината. В по-голямата си част тези хора са толкова открити, че сами се ангажират. Необходимо е само да разкажете нагледно за личните си „духовни преживявания“, придобити чрез сънища, видения и откровения и да потвърдите съдбата на срещата си.

Вгледайте се по-внимателно в хората около вас. Кои са те? Дали са мислещи, чувстващи, действащи или вярващи?

Само това знание вече ще ви помогне да намерите личен ключ за всеки човек.

Как можем да идентифицираме интелигентните хора?

Как можем да идентифицираме интелигентните хора?

Интелигентните хора имат общи личностни характеристики и те са видими. Ако държим да срещаме и общуваме с предимно интелигентни хора, е разумно да потърсим следните черти и навици:

 1. Навикът за четене е първият и основен знак за отличаване на интелигентните хора от хората със средно и ниско ниво на ителигентност. Те обикновено използват голяма част от свободното си време именно за четене и самообразоване.
 2. Интелигентните хора вероятно ще признаят собственото си невежество по теми, по които не са компетентни и нямат особен интерес.
 3. Те са склонни да бъдат достатъчно любопитни и не се страхуват да задават въпроси. „Достатъчно любопитни“ означава умерено ниво на задаване на въпроси и обмисляне на отговорите, а не поток от нескончаеми въпроси без желание да се вникне в отговорите.
 4. Те признават грешките си в миналото, без значение колко малки или големи са били. „Това се е случило и урокът е взет“ – така разсъждават интелигентните хора.
 5. По отношение на мисленето те често са позитивни и независими.
 6. Те са спокойнине говорят излишно и непоканени, добре възпитани и показват съпричастност към различни каузи.
 7. Те често имат в близкото си обкръжение малко хора, защото не им е нужна особено възторжена публика.
 8. Техните мнения се основават предимно на факти и логически умозаключения, а не на емоции. Но притежават богат емоционален свят и си дават сметка, че той е водещ за много хора.
 9. Обикновено не участват в пламенни спорове и конфликти.
 10. Те са наистина адаптивни, открити, приятелски настроени и забавни.
 11. Интелигентните хора не се социализират прекалено, не ходят на парти всеки път, не присъстват на всяко вълнуващо събитие, Същевременно са доста дисциплинирани що се отнася до техните задачи и лична етика.
 12. Те разбират другите хора, съобразяват се с тях, но по внимателен начин остават целенасочени в своите действия и планове.