Ноември 2023 … напътствията

Ноември 2023 … напътствията

Довиждане, октомври – беше труден ,страшен, прашен, но слънчев и много пъстър! Донесе ни още една война, още объркване, още трудности, но остави в нас топлина – истинска жега!

Мъничко преди да дойда дълбоко есенния ноември, ви предоставям за слушане тези мисли и напътствия, които идват към мен през последните дни.

Приятно слушане!

Напътствия ноември 2023