Четири типа хора

Четири типа хора

Можете ли да се сетите за ситуации в живота си, в които не сте успели да се разберете със събеседниците си?

Притиснахте ги с аргументите си и резултатът не се оказа много добър… Вашите „железни“ аргументи хората не ги смятат за такива.

Защо? Защото мислим по различен начин. И това, което смятамe за много важно за нас самите, други хора може дори да не го погледнат.

Поради това психолозите са разработили множество системи за класифициране на хората по типове личност, за да могат по-лесно да намерят общ език с представителите на всеки психотип.

Най-простото разделение, което се препоръчва, за да започнете да изучавате хората, е „моделът на четирите типа личности“, а именно: мислители, чувствителни, активни и вярващи.

  1. Мислителите са хора, които решават житейските проблеми предимно с „главата си“. За да убедите такива хора в нещо, се нуждаете от ясен логически аргумент.
  2. Чувстващите хора винаги се „превземат“ с искреност, любов и грижа. Когато общувате с такива хора, наблягате на емоционалната си близост и съпричастност.
  3. Ориентираните към действие са склонни да приемат предизвикателства и да предприемат действия. Те обичат да си поставят цели и да постигат реални резултати. Когато привличате такива хора под своя знаменател, покажете им как съвместната ви работа ще промени света около тях.
  4. Вярващите търсят духовния смисъл на живота и се стремят да разберат Истината. В по-голямата си част тези хора са толкова открити, че сами се ангажират. Необходимо е само да разкажете нагледно за личните си „духовни преживявания“, придобити чрез сънища, видения и откровения и да потвърдите съдбата на срещата си.

Вгледайте се по-внимателно в хората около вас. Кои са те? Дали са мислещи, чувстващи, действащи или вярващи?

Само това знание вече ще ви помогне да намерите личен ключ за всеки човек.