9-те тотемни животни

6 септември 2018

Всеки човек има своите девет тотемни животни. Те го съпътстват като грижа и закрила за него и здравето му в земния път; стимулират и изразяват неговите способности, таланти и възможности, както и му помагат в предизвикателствата и постигането на житейските цели.

Например, ако човек е свързан с Вълка като животно на силата, това е човек роден за да бъде учител, иноватор и да стартира нови процеси самостоятелно. Това обаче не означава, че човекът е в състояние да прояви точно тези качества в живота си и да изпълни със съдържание даровете на Вълка. Това означава, че вълкът е способен да даде на тази личност знание за тези негови таланти и да подпомогне тяхното развитие в случай, че човек реши да тръгне по пътя на Вълка.

Има седем посоки, които вашето тяло може да поеме в земния път. Това са посоките на изток, юг, запад, север, отгоре, отдолу и навътре. Посоката „навътре“ е вашето вътрешно съдържание, тя съществува заедно с вас, но и ви обгражда , тъй като вътрешното ви „Аз“ създава външната среда чрез вашето съзнание.

Останалите две животни, които допълват вашите седем посоки са тези животни, които вървят отдясно и отляво на вас през целия ви живот. Те вероятно често идват в съня ви или ги срещате и мислите за тях в книги, филми, реклами, медитация, регресия… Те се създават от мъдростта на майката Земя и когато разкриете своите придружаващи животни изучете техните навици, характери, специфичност, за да имате шанс да постигнете тяхната мъдрост и да се уповавате на силата им.

Животното от изток ви води до най-величественото ви предизвикателство, то е ваш водач по пътя ви към Светлината;

Животното от юг е пазителят на вътрешното ви дете, препупреждава ви от какво и кога да се пазите, на кого и кога да повярвате, така че да запазите своята вътрешна чистота и детска невинност;

Животното от запад е водачът към вътрешната истина и към вътрешното знание, то ви съпровожда към верните цели, които имате в своята житейска мисия;

Животното от север дава мъдри съвети и напомня на кого може да се доверите, кога да говорите, кога да замълчите. То напомня също да бъдете благодарни за всеки свой ден;

Животното от посока „отгоре“ учи на чест и уважение, да проявавате любов и респект към Създателя, напомня че идваме от звездите и там ще се завърнем. Това животно е пазителят на сънищата ви и е ваш личен водач към други измерения;

Животното от посока „отдолу“ ви учи на знанието за вътрешната Земя и как да останете здраво стъпил на краката си;

Животното вътре във вас е  учител за сърдечна радост, как да устоявате своята вътрешна истина. Това животно пази вашата сакрална същност – мястото, което е само ваше и никой няма достъп до там освен вас;

Животното, което пази вашата дясна страна е и пазител на мъжката енергия. То  дава усещането, че във всички посоки имате закрилата и подкрепата на Бащата, дарява с войнска смелост и дух;

Животното, което пази вашата лява страна е женската ви същност, учи да получавате изобилие във всичко, дава майчинска и родителска мъдрост и е водач в романтичните отношения.

Най-доброто, което можете да сторите е да опознаете своите животни -пазители, водачи и да бъдете съчетани в единна същност – вашата великолепна личност.

Medicine cards – Discovery of Power Through the Ways of Animals, Jamie Sams & David Carson

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *