Видео

Имената и датите в рода

Запис на лекцията “Имената и датите в рода”, Осма алтернативна научна конференция на Духовна академия “Мадара”, Шумен, 5 октомври 2019 г, с благодарност към “Портал 12”