Видео

Лекция за низвергнатия и травмата на отхвърлянето в рода

Научно-алтернативна конференция Шумен