Видео

Предците – наша съдба

Лекция “Предците – наша съдба”, Търговище, във формата на фестивал “Здравей, Здраве!”