Видео

Сваряват ли ни бавно?

Един приятелски разговор в studio Niton.