Задачите на рода

27 юни 2018

 Родът се появява на земята, за да дарява сила, обединение, да бъде в полза на човечеството. Да, именно, в полза на съществата, с които сме от един и същи биологичен вид, както и на цялата природа, но това трябва да става осъзнато и по спазването на родовите закони.

Смисълът на съществуването на всеки род е приносът му към човешкото съществуване, развитието на човешката цивилизация, при абсолютното съблюдаване и на законите на природата. Законите на рода са природни закони. Тези закони важат за всички родове, за малки и големи, стари и нови, за силни и слаби родове и се изпълняват от рода независимо от волята на неговите членове.

В общото несъзнавано и личното психе  на всеки от нас живеят всички връзки в рода, всички енергийни канали, по които се захранваме с необходимата ни жизнена енергия и сила. Ако законите се изпълняват осъзнато, ние въвеждаме ред в живота си, който ни носи пълно разбиране за нашата идентичност, принадлежност, мисия и задачи, дава ни напътствия за следващите ни действия и мисли. А мислите и емоциите, породени от тях създават нашата реалност.

Какви задачи изпълняват родовете? Задачите винаги са свързани с човешките постижения и развитие. Има родове, които изпълняват задачи за плодородие и развитие на природата. Има родове, които имат за задача да обогатяват човешкото знание и да обучават. Родове със задачи да творят и строят, и такива родове, които да изучават света. Задачите на рода се изпълняват от множество негови членове, осъзнато или не, пряко или косвено, с радост или, уви, с неприятно чувство на съпротива.

Пряка задача на рода е да се възпроизвежда, като твори добрини. Род, който е създал несправедливост и има за задача да възстанови равновесието, което е нарушил. Всеки потомък на рода се стреми към тази задача, а понякога точно заради това й се противопоставя.

Хората могат да бъдат запознати и да разберат интелектуално законите на рода и въпреки това да не вървят към възстановяването на баланса на енергиите в рода си, като тотално „не чуват“ и не реагират правилно на законите.За всичко това и много повече разказвам на семинарите за родовите травми, родовата съдба и личната ни орис. 

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *