fbpx

Етикет: 8

Списание Осем: Проклятие в рода – разговор с Аида Марковска

Как се чисти проклятие
Първото и най-важно условие е да се открие причината.
Случките, свързани с предмет,
действие или циклично повтарящи се събития, отвеждат към
същността. Практиката на родовия терапевт показва, че често животът събира хора с близки
родови травми. Партньорите
често имат обща задача, като за
откриването ù може да помогне
медиаторът терапевт.
После следва етап на осъзнаване, за да може емоцията да
бъде преодоляна на съзнавано и
несъзнавано ниво. За освобождаването от проклятието се използват покаянието, прошката, молитвата. Могат да се извършат и обреди, действия, които са пряко свързани с първопричиkата. В резултат психиката и съзнанието раждат решението. Прочети повече →