Свързване с духовни водачи и учители

3 ноември 2017

Свързването с духовните водачи и със силите на Светлината е ключов момент в лечителската практика, а защо не и в ежедневния ни живот. Хубаво и ценно е да можем да откриваме източниците на Светлината, да познаваме тяхната природа и да можем да се свързваме с тях, за да получаваме ценни напътствия и информация, нужни ни, за да работим в своята житейска и духовна мисия.

Водачите или менторите, учителите във висшите сфери са специфични за всеки човек, според неговите убеждения и духовни корени. Те носят различни названия в различните краища на света, също имат свои собствени имена и характеристики, разбираеми и видими само за техния точен приемател. Енергията на най-висшите, общочовешки Учители и водачи е ясно различима и понятна за повечето духовно ориентирани хора по света – това са Свети Арахангел Михаил, когото можем да разпознаем като Кокузо Босатсу на изток, Светата Божия майка с енергията на Изида и т.н.
Енергията на личните духовни водачи, помощници, учители и напъстващи е изключително силна за конкретния човек и може да бъде ключова в неговия живот. За нас, обикновените хора е чудесно да разпознаваме личните си водачи, да можем да поискаме помощ от нашите пазители и хранители и да получим техните любящи напътствия и градивни слова и мисли.

Има множество начини да постигнем тази задача. Понякога свързването с тях става напълно спонтанно – в ситуации, които са опасни, тревожни, или напротив – намираме се в напълно отпуснато и радостно състояние на духа. И в двете крайности на емоционалния спектър е възможно да получим простетление и напътствие от тях. Но умението ни да разговаряме с учителите си в ежедневието и през времето, в което спим е  много ценно. Това осигурява прекрасен начин да разширим силата си и достъпа си до истинна информация.

Как може да се случи това? Ето една добра практика: заспивайки вечер заявете мислено, но ясно и категорично желанието ви да се свържете с духовните си водачи, така че да запомните срещата си с тях и тази среща да има ясни параметри за вас. Помислете за кратко дали в съзнанието ви не се поражда образ – познат или напълно непознат, който кореспондира с усещането ви за духовен учител. Нека този образ е за вас приятен и да ви харесва. Помолете го/ги да бъдат на ваше разположение, може да му предложите време за среща, което е удобно за вас. После задайте въпроса, темата или поставете конкретен проблем, по който искате напътствия. Заспете спокойно, а в указания час и след него ще имате вълнуващо усещане за присъствие, което ви вдъхновява. Скоро след това отговорът на въпроса ще бъде напълно ясен за вас- или като сън, като вътрешно знание или съвсем явно и ясно, като текст в книга, разговор с познат, конкретна случка.

Не подценявайте възможностите на своите духовни водачи. Те могат да дадат напътствията си и само с една дума, образ, символ, молитва или с дълъг роман, пътешествие и вълнуващо преживяване, което продължава с дни и седмици. Вашите конкретни питания ще получат и конкретните си отговори – неочаквани, различни от вашите мисли, необичайни за вас в някакъв смисъл. Те са такива, за които казваме: „Това няма как да го измисля аз“. Е, ако въпросите ви са тривиални и обикновени – ще имате и по-тривиални отговори, разбира се. Няма ограничение за въпросите, които можем да задаваме и напътствията за които да помолим. Единствено линейното време е трудно за разбиране, когато получаваме напътствия – 

времето, в което нещо ще се случи или не. Времето за нас, хората и за духовния свят има съвсем различни парметри. За тях всичко се случва сега, в този миг, а за нас има минало, настояще и бъдеще. Въпросите относно времето трябва да се зададат по други начини, като например: „Моля за ясно указание кога е точното време да започна нова работа!“ Вашите водачи и учители ще ви насочат към нещо, с което ще имате ясното разбиране, че времето е дошло.

Връзката ни с духовния свят е свята и необходима, затова можете да намерите и други начини да общувате с извисените водачи, лечители, учители, мислители, ангели, управители на ефира, на акаша, и дори със самия Творец. Наскоро един мой учител написа, че връзката ни с Б-г е най-святата и аз съм склонна да се съглася с него.

Излишно е да се тревожим дали поставяме значими въпроси или занимаваме висшите светове с маловажни проблеми. За духовния свят всичко е едно, само ние делим нещата по някакви критерии. Затова не се притеснявайте да поставяте своите въпроси, да търсите истината и да продължите да общувате със Светлината свободно и спокойно.

На добър час, приятели!

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Вашият коментар