Към вас – с обич и признателност

17 септември 2016

За конкурса „Моят род, моите предци“

КЪМ ВАС-С ОБИЧ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Подкрепяте ме, зная–много, подкрепяте ме отдалече.
Ще мога ли да чуя само посланията ви сърдечни!
Ще разбера ли топлите съвети и думите недоизказани,
За да останем вечно слети,за да сме в безкрая заедно!

Ще бъдем заедно нататък и пак уроците ще учим.
Така ще мога да узная защо и как тук всичко ми се случва!
И може би ще осъзная,че нищо в света не е случайно,
и вашата подкрепа дар е, за да се учим и израстваме безкрайно!

Христина Христова от Враца

 

©Авторските права на произведението „КЪМ ВАС-С ОБИЧ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ“ принадлежат на Христина Христова!

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Вашият коментар