Обучения и лични консултации


Родова терапия – какво е това? 

Родовата терапия представлява мащабно и детайлно проучване на рода и предците. Изследваме връзки, отношения, минали събития в исторически контекст, имената, професиите, разказите на предците, дори мечтите им и техните надежди и всичко това прецизно поставяме в родова скица, която е основен информационен източник за родовия терапевт. Методът се базира на родовите закони и принципи, чието нарушаване води до несполуки в живота на съвремениците.
Чрез родовата терапия се дават отговори на въпроси, които стоят пред нас като нерешени: защо ни се случват събития, които не сме предизвикали съзнателно или обратно – защо не ни се случва желаното.

Терапевтираме здравни, личностни, психологически и емоционални травми в рода, като тяхното лечение води до осъзнавания, които са лечебни за нас, съвремениците. Решават се задачи в професионално, лично и обществено отношение.
Родовата терапия е силно препоръчителна при лоши отношения в семейството и рода, при несполуки в живота, здравословни и професионални пречки и спънки. Този терапевтичен подход в същото време не е експесна и неотложна помощ. За да се случи се изисква и време и отдаденост, както от довереника, така и от терапевта.

Родовата терапия не е психологическа помощ, не са семейни констелации, не е фамилна психотерапия. Родовият терапевт не е психолог, семеен фасилитатор, семеен консултант, не е детски психолог и не е историк, нито етнолог. Той също така не е ясновидец, медиум, лечител или детектив. Родовият консултант съчетава в своята професия умения и знания, които водят до разбиране на причините за родовите събития и тяхното отзвучаване през годините. 

Изследване минимум четири поколения, за да стигнем до своите заключения. След това се назначават терапевтични техники и въздействия, като използваме предимно знанията и обредите, дадени от предците ни и за съжаление вече забравени и обявени за „бабини деветини“.

Терапията се води от квалифициран родов терапевт и може да се осъществи в едни до няколко консултативни сеанса от по 90 мин. 

За родова терапия /както и за другите услеги/ може да запишете час от ТУК.

 

Представям ви накратко описание на водените от мен семинари и обучения:

Голям родов семинар „Работа с предците, изчистване на родова карма и получаване на чиста родова енергия“
4704166_orig_Fotor_CollageРод – дума, която носи много сила и много значения. Род,
родина, народ, роднини… В речника род е група от хора, които са свързани по
между си с кръвна или брачна връзка. В рамките на на семинарите думата род
означава много повече.Род това е група от души, от същности, в която тече и се
движи информация, която наричам родова енергия.
ДА ПОСВЕТИМ МЕЖДУ ДВА И ЧЕТИРИ ДНИ САМО НА ТОВА…и ЖИВОТЪТ СТАВА ОСЪЗНАТ И СИЛЕН!

ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ще намерите в прикачения файл:

Представяне РАБОТА С ПРЕДЦИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЧИСТАТА РОДОВА ЕНЕРГИЯ

*********************************************************************

Обучение по Рейки

universell_vit_tids_healing_hander_jpeg

РЕЙКИ  –  това е Вселенска (Божествена) Универсална енергия, която е дадена на човечеството за изцеление на душата и тялото, за духовно развитие и помощ на хората.

Рейки  означава още система за лечение и самолечение чрез полагане на ръце или от разстояние. Лечението чрез Рейки не е за сметка на собствената енергия. Източникът на Рейки е извън нас и е безграничен. Рейки лечителят не може в процеса на лечение да приеме негативна енергия от пациента, нито пациента от лечителя. В Рейки лечителят се явява само проводник на тази енергия – посредник между пациента и Универсалната енергия.

Рейки не е необходимо да бъде направлявана – тя отива там където е необходимо за даденият човек, орган и толкова, колкото е необходимо т.е. тя е интелигентна енергия и ние като посредници няма как да допуснем  грешка при работа с нея или да причиним вреда.

Способността да се работи с Рейки се осъществява след настройка (посвещение), която се прави от Мастер – учител. Рейки се основава на принципа на свободната воля и е достъпна за всеки.

Рейки е духовен път, Рейки е около нас и в нас, Рейки  е благословия, Рейки  е възможност и надежда, Рейки  е  любов, Рейки е средство за осъзнатост и трансформация, Рейки е неагресивна терапия, Рейки е практикувана из целия свят.

Рейки е …..   още много за всеки от нас ….

По повод своята лечебна система нашият учител Микао Усуи е казал:

„ Рейки не само лекува болестите, но и развива нашите заложби, балансира духа и тялото и носи благоденствие…Днес щастието на всеки се свързва със сътрудничеството и желанието за всеобщ прогрес…Рейки Шики Рьохо е уникален и несравним с който и да е друг духовен Път. Затова бих желал да предоставя този метод за благото на цялото човечество.Всеки носи в себе си божествения план като резултат от обединението на тялото и духа.На множество хора Рейки носи Божествена благословия.”

Преподавам Рейки в цялостност в следните разновидности:

 • Усуи Рейки Шики Риохо /традиционно Рейки/
 • Гендай Рейки Хо
 • Изис Сейким/Секхем/СКХМ 
 • Каруна Рейки
 • Кристално Атлантско Рейки
 • Атлантис Рейки Ароло Тифар
 • Рейки от Атлантида
 • Рейки на парите
 • Магнифай Хийлинг

Практикувам в системи Рейки като:

 • Шингон Рейки
 • Рейки Теате
 • Тибетско Рейки
 • Ама Деус
 • Махео Рейки

************************************************************************

Училище по изобилие и …  /сила, хармония, мъдрост, умения, радост/- съвместно с Ваня Кънева

Четиридневни обучения в няколко нива, който разглеждат практически езотеричните и рационалните стъпки за изглаждане на благоденствие и изобилие в живота си. Училищата се провеждат през месеците февруари и юли, като дават настроение, сила, акцент върху добрата и благотворната страна от живота. Обикновено се провеждат в приятни места, свързани с природата. 
В еднодневният семинар „Вълната на изобилието“ се уповаваме на посланията на Светлите същества относно богатството и радостта в живота ни. Богати сме с напътствия от Лакшми, Абудансия, Мокуша, ДажБог, Смеещия се Буда, Соломон и Савската царица, Цар Симеон и още дузина просветлени души и Възнесли се учители, които конкретно ни упътват към по-добрата ни същност в този живот.

**********************************************************************

„Разговори със Светлината“ – отваряне и четене на Акашовите записи

представлява обучение в няколко нива за отваряне и четене на Акашовите записи и общуването с възнеслите се учители, ангелите, архангелите и духовните същности от Светлина. Изключително наситен, богат и сто процента ефективен семинар за прилагане на уменията в живота. За да се научите е достатъчно да минете през първо ниво, за да разпознавате енергиите – второ ниво, за да можете да променяте записите – следващите нива. 

Достъпът до записите е възможен и получената информация е пълна с любов, разбиране, напътствия, идеи и начини за постигане на цели, за оздравяване, както и за разкриване на житейската мисия.

Семинарът носи просветление, одухотворяване и искрено забавление от мъдростта и силата на мисълта на Светлината и нейните представители: ангели и архангели, възнесени учители, духовни наставници и мъдреци.

************************************************************************


„Ангелска благословия“ – лечебния глас на ангелите

Обучение в ангелско благословение и лечение, терапия с ангелите. Чувате ли ангелите? А разбирате ли какво ви казват?
Разчитате ли знаците на Вселената, отправени към вас?
Чували ли сте израза ВСИЧКО Е ЛЮБОВ.
Чудесно, а как се живее Любота?
Как да приложим на практика в ежедевието си Ангелската Любов?
Какво значи на практика „Обичай себе си?“

*****************************************************************

Виолетовия пламък с Учителя Сен Жермен – курс-посвещение

Каня ви във великолепния свят на Виолетовия пламък с Учителя Сен Жермен и архангел Метатрон и архангел Задкиел.

Виолетовия пламък е духовна енергия с висока честота, известна на духовните адепти от хиляди години. Той е бил повторно представен от възнеслия се учите Сен Жермен и е част от Седмия лъч на Божественото/Вселенското съзнание. Виолетовия пламък е за онези, които чуват призива за духовно служене на човечеството; също така той предоставя мъдростта, необходима за преодоляване на себичността в живота ни.

Прочетете повече за курса в прикачения файл:

Представяне на семинара с виолетовия пламък

***************************************************************

Психодрама: „Игра на Родове“ – възможност да видите семейната подредба, сила, поток на енергията и да разберете дълбоките послания, които родът ви изпраща посредством вашите лични дълбоки преживявания. 

************************************************************************************