Партньори в бизнеса, партньори в любовта

21 януари 2017

Приятели, от следващия месец стартира за втори път семинарът „Партньори в бизнеса, партньори  в любовта“. Първото издание мина чудесно, издадохме два броя на вестник „Есениа“ като пряко следствие на усвоените партньорски умения. Научихме се да избираме партньори, да оценяваме партньорството си като перспектива, като идея, като резултат; получихме инструменти за постигане на ясни, чисти, полезни и експертни партньорства.

Като съавтор на семинара изпитвам истинско удовлетворение да споделя своите знания и умения в изграждането и постигането на смислени партньорски отношения както в личния, така и в бизнес живота ни.

Тъй като ни се получи нещо вдъхновяващо и полезно, искам да представя това събитие подобаващо.

 

В ПЛОВДИВ от февруари започва ВТОРО ИЗДАНИЕ на

Семинар
„Партньори в бизнеса, партньори в любовта“

Преподаватели:

Аида Марковска – холистичен и трансгенерационен терапевт
Ирина Милчева – психолог, педагог, медиатор

Учебна 2017 година, първи семестър: 1 февруари – 29 март

Мисията на семинара е да вдъхновява участниците за постигане на успех, духовно единство и коопериране на хора и общности в различни сфери на живота. В семинара се работи за усвояване на новаторски идеи от философията, психологията, икономиката, мениджмънта, духовните практики и др., които могат да се прилагат успешно в живота, подпомагайки вземането на правилни решения и избори.
Обучението има за цел изграждане на знания, умения, навици и компетентности за успешно развитие на хармонични партньорства в любовта, семейството и бизнеса и включва интерактивни методи и способи на преподаване, научаване чрез преживяване.

Целева група: Семинарът е предназначен за тези, които избират да постигнат лукса на общуването в живота. Няма стандартни възрастови изисквания, желателно е участниците да имат завършено средно образование. Подходящо е за студенти от специалностите философия, социология, икономика, бизнес мениджмънт, психология, дефектология и др.
Начин на кандидатстване: За семинара се кандидатства с тест, предоставен от преподавателите. Тестът се попълва лично в удобно за кандидата време и се връща по електронната поща. При успешно полагане на теста, желаещите се уведомяват по електронната поща или по телефона за техния прием.
За да получите тест за кандидатстване, моля изпратете запитване по електронната поща на преподавателите до 29 януари.

Ползи за участниците: По време на обучението участниците ще усъвършенстват своите знания, умения, навици и компетентности за постигане на отлично партньорство и ще научат:
 различни стратегии за привличане на партньори;
 умения за диалог и управление;
 умения за работа в екип;
 лидерски умения и умения за работа под управление;
 обучение в медиаторство;
 изпробвани техники за успех;
 изработване на правилна самооценка като необходим инструмент за откриване на партньорски заложби;
 техники за поемане на отговорност;
 повишаване на конкурентоспособността в бизнеса и личния живот;
 придобиване на компетентности, свързани с кандидатстване за работа и успешно преминаване на интервю за работа;
 справяне със стреса в ежедневието;
 медиаторски, медитативни /медитация, визуализация и пр./ и дихателни техники за реализиране на желани партньорства.
 новаторски идеи от областта на философията, психологията, икономиката, мениджмънта и духовните практики за вземане на правилни решения и осъзнати избори за успех в живота, любовта и бизнеса;

Форма на обучение и хорариум: Занятията се провеждат един път седмично и включват три учебни часа всяка сряда през февруари и март от 17 часа.

Проследяване на резултатите:
Всеки курсист получава по една задача в съответния модул и една самостоятелна работа за семестъра. За разработването им всеки курсист ползва по един учебен час за лична или виртуална консултация с преподавателя, както и активната му помощ по електронната поща във всеки етап от работата. В края на всеки семестър се провежда събеседване, на който се презентират и обсъждат семестриалните самостоятелни работи на всички участници.

Всеки курсист получава удостоверение за успешно приключване.

Семинарни разходи:
400 лева на курсист за семестър, платени до 1 февруари.
При заплащане на двата семестъра преди учебната година – отстъпка 10% от крайната цена.

Цената се формира от:
 наем за помещението;
 консумативи и режийни разходи;
 папка с материали за работа;
 провеждане на 27 учебни часа ;
 1 учебен час лично или виртуално консултиране по курсовата работа с един от преподавателите по избор;
Групите се съставят по начин, който предполага най-доброто екипно обучение и възможност за индивидуално отношение към всеки курсист.
Начало на първи семестър: 1 февруари 2017 г.
Място на провеждане: Пловдив, бул. „Руски“ 46, ет. 3, зала „Шекина“.

Преподаватели:

Аида Марковска – представяне:

Като холистичен, трансгенерационен терапевт и учител търся и насочвам в духовните практики себе си и своите приятели. Практикувам и преподавам холистични методи за развитие на личността от десет години и за мен това е основно житейско призвание. Вярвам в баланса и възможностите за единение, вродени във всеки човек. Аз съм убеден оптимист, затова търся и откривам най-добрата и светла страна, която притежават хората, извеждам я на преден план и я осветяваме заедно за постигането на мъдрост, здраве, успех и творчески импулс за живот.
Занимавам се с промяна на родова съдба, трансгенерационна терапия и изчистване на родови програми от 2010 г. Провела съм няколко десетки семинара „Работа с предците“ в Пловдив, София, Кърджали, Карлово, Бургас, Стара Загора. През тези години участниците в семинарите откриха силната си връзка със своя род, намериха сили да преминат през поредици от житейски изпитания, решиха здравословни проблеми, уредиха имоти и наследства, започнаха нов живот с нови партньори, родиха се деца, благодарение на усилената работа на родителите си в семинарните дни и след тях.
Повече за мен ще намерите в моя профил в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/aida.markovska?fref=ts
Контакти:
E-mail: adi@boss.bg; a.markovska@gmail.com
Skype: aida_69
Сайт: http://aida.reikimagic.org/
Телефон за връзка: 0888 727 094

Ирина Милчева – представяне:
Като психолог, педагог и медиатор участвам в мотивационни обучения на колективи на различни организации по европейски проекти, водя авторско предаване по Пловдивска телевизия Тракия, озаглавено „Мисия Добро семейство“. Изнасям лекции на общочовешки духовни теми в страната и чужбина, осъществявам индивидуално психологическо консултиране. Работя с групи, които популяризират изцелителните практики на признателността и благодарността.
Повече за мен ще намерите в моя профил в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000152501525&fref=ts и в моята социална група: https://www.facebook.com/groups/204197733264813/?fref=ts
Контакти:
E-mail: i_milcheva@yahoo.com
Skype: irinarinka
сайт: http://www.irina-milcheva.com/
Телефон за връзка: 0888 347 468

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *