Правилата на щастието – седмо правило

6 декември 2016

Правилата на щастието /по Артур Шопенхауер/
50 правила, които дават смисъл и намират щастието в живота на всеки от нас.
50 правила – за мнозина прекалено много, за неколцина – достатъчно, за да вникнем в щастието.
Ще ви заведа в света на „Изкуството да бъдем щастливи“ и като евдемонолог /щастиеолог/ ще правя малки коментари. ?

Правило 7- Не съжалявай за миналото. Каквото и да си решил в минало време, било е правилно за момента и ситуацията. Обмисляй внимателно, но и не се трови със страхове аз бъдещето. 

Понякога има и неизбежни ситуации, защо да се тревожим в минало време и да се страхуваме в бъдеще време. Това определено пречи на щастието ни.
18_17

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Вашият коментар