10 важни и необходими стъпки за откриване на родовите ни програми

21 февруари 2017

В последно време работата с предците и преструктурирането на родовите ни задачи стана популярна практика. Тя е от този тип занимания, чиято полза е изключително голяма, преобръща живота ни и го поставя в руслото, което ни води към изпълнението на личната и родова мисия с лекота и в благодат.
Самата работа с рода и предците обаче изисква известна дисциплина и трябва да бъде приета като интелектуална, ментална и емоционална задача.

Затова ще си позволя да дам няколко насоки за работа с рода и начините да осмислим родовите си програми.

Има 10 изключително важни стъпки, за да започнете да изследвате родовите си програми.

  1. На първо място е важно да се направи структура на рода- т.нар. родословно дърво – да се опишат връзките с роднините, по възможност поне до 4 поколения преди нас, а още по-добре до 7 или повече поколения преди нас.
  2. Следващата задача е върху вече изграденото дърво да добавим „липсващите“ елементи- това са мъртво родени деца или кратко живелите деца, абортите, изгонените и забравени личности.
  3. Трябва към дървото да прибавим некръвните ни роднини- снахи, зетьове, свекърви, роднини от съребрената ни линия. Добавят се природени и доведени братя и сестри, осиновените деца и дори, ако познаваме техните кръвни майка и баща и техния род.
  4. Към тази графика се добавят емоционално значимите отношения в нашия живот и в живота на предците ни- неосъществени любови, насилници, осмиватели, хора нарушили нашия емоционален живот с добро или с недобро, но оказали енергийно въздействие както върху нас, така и върху роднините ни. Това се прави за поне 3 поколения преди нас.
  5. Описват се общите домакинства- кога и къде са живели няколко поколения под един покрив.
  6. Описват се отношения между членовете народа и чувствата, породени от тези отношения.
  7. Описват се характери, професии, значими постижения, неосъществени задачи и мечти /примерно за образование, за деца, за пътуване, за дом и т.н./.
  8. Записват се рождените имена, както и имената, които са давани за кратък период, преименуванията, прякори, кратки названия на всеки. Издирват се истинските имена, паспортните имена и името, дадено на всеки от родителите му- тези имена далеч не винаги съвпадат. Намират се фамилните имена, промяната на фамилиите по какъвто и да е повод и връщането на стара фамилия.
  9. Записват се значимите дати: дати на раждане и смърт, на брак и раздяла/развод, на катаклизми, катастрофи, уволнения, гонения, войни, загуби от тежък характер.
  10. Записват се заболяванията, които са живото трансформиращи и техните последствия както върху болните, така и върху роднините им.

С цялата тази информация се изгражда структура, наречена геносоциограма и тя е основен инструмент за откриването и преобразуването на родовите ни програми- тези записи, които емоционално са записани в нас чрез гените и епигенетичните ситуации в живота на рода ни.

 

Повече за рода и предците на предстоящите семинари. Моля погледнете в календара!

Съвсем предстоящи са семинарите за предците в Пловдив на 25 и 26 февруари и в Габрово на 3 март- лекция  и 4 март – семинар.

 

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *