Обредите – в полза на родовата работа -вечерна родова беседа

Обредите - в полза на родовата работа Как се прави курбан и защо? Защо месим родова пита? Наричаме и благославяме- как и защо?

Организатор

Информация

Обредите – в полза на родовата работа -вечерна родова беседа

Обредите – в полза на родовата работа

Как се прави курбан и защо?
Защо месим родова пита?
Наричаме и благославяме- как и защо?

Това са само малка част от въпросите, които получавам като родов терапевт.
Знаете, че в моята Школа една голяма част от терапевтичния подход е свързан с обичаите и традицията в рода, със „странните“ неща, които са правили бабите ни, с „бабините деветини“
Време е да дам рпо-пространна информация защо и как ползваме този терапевтичен подход, в кои случаи и кое е „правилно“ и ли пък не 🙂

Заповядайте на:

Вечерната родова беседа е от 18,30 ч на 10 октомври 2023 г. онлайн. ZOOM
Линк за достъп ще получите от Тони на 0898 233 118 или на mira@aida.bg
Цена: 28 лв.
Плащане по фирмена сметка:
„РОДОВА ПРИКАЗКА“ ЕООД
IBAN: ВG93 RZBВ 9155 1012 3614 02
ОББ /бивши КBC, РАЙФАЙЗЕНБАНК/,
КЛОН ПЛОВДИВ