Видео

Какъв е пътят на изцелението, което ние можем да отключим сами?

Разговор с родовия терапевт Аида Марковска.