Видео

Кой командва вкъщи?

За реда в българското семейство и колко е важно да спазваме йерархията в семейната система – разказва ни Аида Марковска.