Видео

Проявленията на любовта – за хората, за ангелите и за Твореца

Ангелски празници 2018, София