Видео

Семейството не е отживелица!

– Как се промениха ролите на мъжа и жената от старите времена до днес и как това повлия на семейството?
– Защо бракът все още е важен?
– На какво се дължат разводите след появата на деца?
– Самостоятелни или самотни – какви сме днес?
– Как да сме здрави, силни, да постигаме и успяваме, без да жертваме семейното си щастие?