Нищо в рода не е окончателно – травмите са преодолими

26 март 2024

Какво е родова терапия и защо хората я избират?

Скъпи приятели, след толкова статии за родова терапия нека ви разкажа малко повече от „кухнята“ на самия процес. Знам, че за мнозина това е любопитно, но за други е много необходимо, защото се усещат несигурни за процеса на работа с родов терапевт. Тук трябва да направя една значителна бележка: ще говоря за начина на работа на родовите терапевти от Школата, която водя, защото наблюдавам значителни разлики с подходите на колеги от аналогични терапевтични школи.

Доверениците идват при родовия терапевт със сложни проблеми, но често първоначално са склонни да обсъждат привидно тривиални или незначителни неща. Това явление може да се обясни с различни психологични фактори, но най-вече с изпитването на несигурност в процеса, също на погрешна информация какво точно е родовата терапия и как се случват нещата.

В началото на терапията хората може да се чувстват тревожни или уязвими, което улеснява започването на дискусии по по-малко значими за тях теми. По подобен начин, разглеждайки първо по-маловажни въпроси, доверениците могат да „тестват почвата“ и да преценят реакцията на родовия терапевт преди да навлязат в по-дълбоки родови задачи.

Разчитаме и на още нещо. Когато започнат с незначителни проблеми, доверениците могат да изградят връзка с родовия терапевт и да установят чувство на доверие. Това постепенно развитие им помага да се чувстват по-комфортно и ги отваря за възможността с течение на времето да се заемат и с по-сериозните предизвикателства. Фокусирането върху по-лесни проблеми може да даде на родоизследователите усещане за контрол и самостоятелност, тъй като те могат да се движат в терапевтичния процес със собствено темпо. Има и още една посока на мислене: привидно незначителните проблеми често служат като отправна точка за разглеждане на по-дълбоки теми. Това особено силно важи за работата в рода и родовото поле.

Започвайки с изследването на по-незначителни задачи, родовите терапевти бавно, но сигурно достигат важните теми, модели и емоции, които са свързани с основния въпрос на клиента. Този подход позволява цялостно възприемане на терапевтичния процес от довереника и улеснява по-ефективното му ангажиране и подкрепа към този процес.

Като човек с многогодишен опит съм забелязала, че склонността на моите клиенти да започват терапевтичните сесии с прости и незначителни проблеми е естествен и стратегически процес, който цели  и изпълнява и други, освен изброените функции. Като разпознават и изследват тези начални теми, терапевтите от своя страна могат да изградят силен лечебен съюз, да вникнат във вътрешния свят на довереника и в крайна сметка да го насочат към значимо осъзнаване, израстване и изцеление. Резултатите тогава от нашата съвместна работа са забележителни.

Разбирането и удовлетворяването на истинските потребности на довереника е от първостепенно значение за родовите терапевти, които се стремят да предоставят ефективно и смислено аналитично лечение и осъзнаване на родовите травми. Като се заинтересуват първоначално от по-повърхностните проблеми, терапевтите могат за кратко време в последствие да установят дълбоки връзки с клиентите си и да улеснят дългосрочната промяна.

Помощ за напредъка в терапията е активното слушане, за да се разбере не само какво казва довереникът, но и емоциите и скритите значения зад думите му. Ние обръщаме внимание на невербалните сигнали и активно ги отразяваме, за да демонстрираме разбиране и съпричастност към всеки, дошъл в кабинета ни. Освен друго, е необходимо да създадем безопасна и неосъждаща среда, в която доверилите ни се хора се чувстват комфортно да споделят най-дълбоките си разсъждения и чувства. Доверието към нас формира основата за това хората да говорят открито за истинските си нужди и уязвимости.

Проявяваме съпричастност, като разбираме и признаваме преживяванията, чувствата и гледните точки на своите довереници. Потвърждаването на изпитваните емоции им помага да се чувстват чути и приети, което спомага за укрепване на доверието помежду ни.

Насърчаваме доверениците си да изследват не само рода  и семейството си, но и основните си убеждения, ценности и минали преживявания, които може да влияят на настоящите им нужди и поведение от родова гледна точка. Като вникнем в тези основни фактори, ние можем да открием първопричините за проблемите им, т.нар. основна травма и да я разкрием пред довереника ни внимателно и спокойно, като внимаваме да не създадем в него усещане за несигурност, опасност или фаталност. В крайна сметка, нищо в рода не е окончателно.

Насочваме своите довереници към самосъзерцание и внимание към вътрешния свят, за да им помогнем да разберат по-добре не само своите мисли, емоции и поведение, но и цялостното поведение на рода и родовата система, сигналите ѝ към всеки нейн член. Насърчаването на самоосъзнаването дава възможност на доверениците ни да открият истинските си нужди и да работят върху личностното си израстване в здравословна родова среда.

Насърчаваме своите довереници да си поставят цели, също така да присъстват пълноценно в процеса на изпълнение на родовите задачи, за да съобразим и съгласуваме заедно с тях резултатите от терапията с техните действителни нужди и стремежи. Съвместното поставяне на ясни цели гарантира, че терапията е насочена към това, което е наистина важно за тях. Тогава те с увереност и яснота на ума пристъпват към задачите, които са им възложени от тяхната родова си система.

Откриваме и изследваме защитните механизми на доверениците и рода им, които може да прикриват истинските им нужди или емоции. При нас, в кабинета популярно се наричат „съпротива на рода“. Като разберем и неутрализираме внимателно тези защитни механизми, родовия терапевт помага на дошлите при него да се изправят срещу основните проблеми и да се насочат към личното си израстване. Използваме практики за осъзнатост, за да помогнем на всеки да остане в настоящето, да се свърже с родовата си система без опасност да бъде накърнен и по този начин да се обърне с лице към истинските си нужди. Практиките за осъзнатост могат да подобрят самосъзнанието и емоционалното самоуправление, като насърчават по-дълбокото изследване на истинските им желания. Тези практики наричаме с по-простички названия: медитация,  молитва, визия, приказка, обред.

Като следваме изброените основни стъпки, ние – родовите терапевти, можем с лекота и истинност да преминем отвъд повърхностните проблеми и да разкрием без съмнение истинските мотиви довели човека в кабинета ни. Изграждането на силна лечебна връзка, основана на доверие, съпричастност и сътрудничество, е от съществено значение за подкрепата на доверениците ни по пътя им към себепознание, истинност и цялостно благополучие. На тях и на целия им род.

Доверете ни се!

Аида МАРКОВСКА, Родов терапевт, основател на Школа за родова терапия

12 март 2024 г.

Написано от Аида Марковска

Родов и холистичен терапевт, основател на Школа по родова терапия "Задругата на родонавтите"

Коментари

0 коментара

0 коментара

Вашият коментар