ВИСОКО-ВИБРАЦИОННИ ДЕЦА

15 януари 2018

Какво е дете с високо вибрационна аура
• Притежават нови, необичайни за нас и „трудни“ личностни и характерологичниособености, с които обществото ни не е готова да се справи
• Знаят, че всичко е взаимосвързано
• Чувстват любов, единение и състрадание
• Не позволяват да бъдат ограничавани в никакъв аспект
• Липсва им ясен усет за собственото тяло
• Притежават вътрешно знание за истините в живота
• Обичат природата
• Съчетават мъжки и женски аспекти на характера
• Знаят, че животът се състои от енергия и съзнание
•Имат изострени сетива, чувствителни по отношение
на храната
• Общуват с природата без проблеми, разбират езика й, общуват с невидими приятели
• Имат жива фантазия и необясними за околните знания и спомени
• Трудно изразяват идеите си с думи, чувстват езика като ограничение
• Всички аспекти на живота като игра, възпитание, работа, учение са взаимосвързани и се допълват
• Скучно име в училище, не желаят да се учат, но са интелигентни и любознателни
• Често се грижат за онеправданите или несправедливо третираните, притежават изострено чувство за справедливост
• Почти не са кармично обременени
• Нуждаят се от повече пространство и повече свобода
• ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ И СЕ РАЗПЛАКВАТ ОТ НИЩО
• Нуждаят се от по-малко сън
• Склонни са към уединение
• Не приемат дисциплиниране под никаква форма, активно се съпротивляват

С какво са различни от останалите деца
Най-съществената разлика е в реакциите им в конфликтни ситуации. Индиго детето не се оставя да бъде въвлечено в същата степен както всички останали и респективно да нарани или изложи на риск себе си или друг. Детето –индиго реагира доста радикално: ако не се отнасят към него снизходително, надменно или присмехулно, най-често напълно изгубват доверието му. Децата-индиго се усещат и изживяват като крале и кралици, което за останалите често е неуместно и го смятат за упорито, твърдоглаво и трудно дете.
• Страда от това, че не е разпознавано като уникално, различно същество и настоява за това. Това води в него гняв, тревожност и възмущение. Индигото защитава своето достойнство, възгледи и знания и ги демонстрира пред света. Ако не се уважи тази черта, започва да се крие и да лъже, защото е твърдо убедено, че е право.

Качества на тези деца

•Положителни качества
Виждане повече от това, което можем с очите си
Хармония между духовно и материално
Електрическа, охлаждаща и пречистваща сила
Наличие на знание, появило се неизвестно от къде
Силна интуиция, категоричност в желанията, непреклонност
Липса на страх от невидимото
Сила и издръжливост
Излъчват достойнство, честност, не се страхуват за себе си
Бързо оздравяват и се възстановяват

•Отрицателни качества
Прекалено самохаресване
Формализъм в нещата
Гордост, излъчване на печал
Отхвърляне на правила
Нереалистичен идеализъм
Непризнаване на авторитети
Депресия и гневливост
Чувство за самота и отхвърляне
Депресия
Отхвърляне на отговорности
Склонност за раздаване на присъди

Още характеристики на индиговите, златните и кристалните деца
Положителни
•Свобода и простота
•Миролюбие
•Визуализации
•Универсална любов
•Посреднически умения
•Нежно и отзивчиво приятелство с противоположния пол
•Общуване

Отрицателни
•Хаос и несигурност
•Осъждане
•Непреклонност и неотстъпчивост
•Репресивно поведение

Как да разпознаем едно дете с високо вибрационна аура
Нямат характерни физически особености, разпознават се по мислите и поведението им.

Най-често те:
се настройват към груповата енергия и имат отчетливо изразена сила
са непрактични като цяло
Наблюдават и оценяват поведението на връстниците си
Често търсят компанията на възрастни хора –особено баби и дядовци
Знаят неща, които няма от къде да са научили
Имат жив поглед и съсредоточени очи, които излъчват особен тип интелект
Не показват емоции, освен ако не бъдат отхвърлени и неразбрани
Опитват се да въведат мир в споровете: особено на по-възрастните хора, не харесват скандалите и се изолират
Нарушават общоприетите норми на поведение и реда
Чувстват се и настояват да бъде възприемани като големи хора

Силните страни на индиговата личност
Детето:
Е равноправен член на семейството със свое изразено мнение
Обича природата
Грижи се за хората
Лоялно е към семейството си
Искрено е и доверчиво, стига да се чувства разбрано

Слабите страни на индиговата личност
Детето е:
Свръхчувствително
Единак
Не разрешава да бъде възпитавано и ръководено
Хиперактивнои несъсредоточено
Идеализира хора и ситуации
Мечтателно , със собствен свят
Силно се привързва към тези, които обича
Ревниво


Какво обичат тези деца

1.Интересните разговори, живите приказки и да си представя нещата образно
2.Когато разговаря с някого или си играе, да не го занимават с други неща
3.Изпитва силно съчувствие към всеки и всичко
4.Да общува с малка група хора или с едно , две деца или възрастни
5.Общуването означава обмен на мисли и емоции
6.Жадно е да научи нови неща, но само ако то прецени че са интересни
7.Няма усет за ред и не обича дисциплината
8.Целенасочено е
9.Отворено за непреднамерени внушения и предложения, чиято цел е обединяване на каузи


Четиритипа деца индиго

ХУМАНИСТ
•Работи с хората, като им служи: лекар, адвокат, учител…
•Хиперактивен, крайно социален, говори с всеки и у много любезен или крайно хипоактивен, вглъбен и забравя за отговорностите си
•Има подчертано особено мнение по всеки въпрос
•Крайно състрадателен
•Обича да чете и да рисува, да слуша музика
•Не се чувства добре свързан с физическото си тяло, не е заземен
•Ту е преизпълнен с радост, ту с дълбока печал
•Загрижен е за природата, изострена чувствителност, която води до преумора
•Предразположен към главоболие
•Отнесен е, забравя, губи си нещата, закъснява
•Чувства се неразбран и непризнат
•Иска всеки да държи на думата си
•Мнението му се отличава с категоричност
•Не афишира мнението си

АРТИСТ
•Емоционален, внимателен
•Дребен на ръст, нежна физика, вътрешно силен и твърд
•Творец: художник, музикант, непременно свързан с творчески идеи
•Като дете често се лута между различни изкуства, но като възрастен успява да се съсредоточи и избере едно в което проявява изключителен талант
•Множество спомени от минали животи
•Силна воля и я използва
•Липсва му логика, не обича задължителните неща, ограниченията, не ги разбира изобщо
•Последователен и неподкупен
•Самостоятелен и завършен от малък
•Обича да чете, да рисува, но обича и да гледа чужди рисунки
•Предан е до крайност
•Вижда повече от видимото и иска да му вярват
•Изразява се основно чрез творчество

КОНЦЕПТУАЛИСТ
•Занимава се с проекти, и по –малко с хора: архитект, дизайнер, пилот
•Развива идеи, изследва нещата задълбочено
•Не позволява да бъде пресиран
•Не се блазни от успех и популярност, това не го мотивира
•Държи да е наясно с всичко
•Атлетичен, спортен тип, ловък и пъргав
•Склонен е да върши нещата тайно, крие предмети
•Харесва да работи с компютри и техника
•Не е особено емоционален
•Таи в себе си контролни модели, ориентирани преди всичко към родителите, което води често до усложнения в семейството
•Възможно е да изпадне в зависимости, особено в пубертета
•Нуждае се от ясни правила, указния, отношение и дисциплина

ИНТЕРДИМЕНСИОНАЛИСТ
•Едър, тромав, което му създава трудности в общуването
•Носи нови идеи и религии, знае повече от колкото може да се обясни защо и от къде
•Трудно се общува с него, сякаш „не чува“ и „не разбира“
•Винаги всичко знае, има си определено, категорично мнение
•Изисква от родителите си да са много гъвкави и да се откажат от собствените си целеполагания
•Абсолютното индигово дете: руши стени, прегради, обръща представи, променя правила и авторитети
•Пълен с нови идеи, които често шокират
•Предводител и иска да върви по нови пътища
•Може да се държи като диктатор
•Автентичен е и не се отказва от това, създава си и врагове и приятели
•Проницателен по отношение на събития и хора

Как се възпитават
Чрез ясни, стабилни отношения и изразяване на безусловна любов, която им осигурява онази опора, която им е необходима за разгръщанетои проявяването на светлата страна на една личност.

Безусловно приемане-чиста любов
•Пълно приемане чрез:
Без думи, само жестове, езика на тялото
С ненамеса към действията на детето при неживотозастрашаващиситуации
Пасивно изслушване
С Думи, които изразяват приемане
С активно слушане, като се удостоверява разбиране

•Чиста любов чрез:
Ясно предаване на усещане към детето , че е обичано при всички обстоятелства
Приемане на детето с неговите странности
Осъзнаване на величието и важността на детето като човешко същество
Пълна яснота за границите, които съществуват

По-конкретни указания:
•Използване на „АЗ-ПОСЛАНИЯ“, които ни позволяват да останем в себесии при своите чувства и мисли във всяка ситуация.
„Аз –послание“ е: “Чувствам се обиден/а, когато правиш така“.
„Ти-послание“ е: „Обиждаш ме , когато правиш така.“
Индиго децата не приемат за свои емоционалните модели на родителите!
Това се изразява чрез:
„Превъртане“-яростно изпускане на нервите, силен, неконтролируем гняв
Абсолютно отдръпване
Окончателен отказ да отдаде право на родителите си, тъй като и без друго не си струва
•Преодоляване на конфликтите без поражение и без победени“win-win“

Как тези деца се правят с трудностите
•Детето се оставя да бъде ръководено от чувствата си, като прави най-доброто за себе си и за другите; чувствата му обаче често остават напълно неразчетени от околните
•Ще сменя непрекъснато обектите на внимание, за да не изпадне в скука, която е много тежка за тях и често е свързана с обичайните им задължения; склонност да се измъкват от задачите си. Това е свързано с усилената връзка, която имат между двете си полукълба и която е съществена физическа разлика с останалите
•Занимават ги теми, свързани с духовното, с етичното, случки и приказки за поведения и маниер, а не логиката и задачите
•Понижаване на вниманието и концентрацията, поради факта че приема много повече информация под формата на картини, мисли, идеи и представи от другите
•Не обичат промените: промяна на мястото за ядене, спане, игра, нов дом и т.н. и се привързват към обичайното и познатото

Как да им помагаме?
•Давайте кратки, обозрими цели на детето, защото енергията му се събира за кратко и бързо се разпилява
•Давайте му свобода, без да изисквате пълно и подчинено изпълнение-нека има достатъчно избори как да направи едно нещо, да изпълни една задача
•Бъдете смели, съчувствени, приемащи и готови да преобразувате живота си като родители на такива деца, за да се научите да ги разбирате и да общувате с тях
•Винаги, винаги имайте мисълта ,че детето ви е НАПЪЛНО НОРМАЛНО, излъчвайте тази мисъл, защото те копнеят за това да са приети като нещо естествено. Казвайте му, че то е различно, има различни заложби и вие го обичате точно такова.
•Оставяйте ги да решават проблемите си САМОСТОЯТЕЛНО, да си чертаят собствена стратегия и ще се изумите колко находчиви и адаптивни могат да бъдат, ако се проявяват като себе си. Така те са по-мотивирани, учат по-дълго, горди са със себе си.
•Те не позволяват да изпаднат в зависимост от резултатите си, на вас ви се струва като „непукизъм и безотговорност“, но то е отстояване на собствените цели и стратегии на детето, които не са като нашите
•Предлагайте на детето си да ви дава идеи за нещата, демонстрирайте одобрението си за тях и го оставяйте да работи по тези идеи
•Хвалете го, но само искрено и кратко-тези деца непременно усещат неискрените и насилени похвали.
•Не ги водете в големи, шумни групи и компании: те предпочитат по-малки групи от приятели, две до три деца максимум, иначе са стеснителни и необщителни.
•Вземете им домашен любимец, куче или друго животно: но го отглеждайте с любов, защото детето ще е привързано към него
•Помогнете им да въведат ред в живота си, без да изпадате в емоционално зависимост: ясно очертани граници, които не са тесни; не пренебрегвайте себе си в никакъв случай и отговаряйте на собствените си потребност.
•НЕПРЕМЕННО направете всичко, за да бъдете вие щастливи хора, като възрастни и като родители, децата ви пряко ще отразяват това ваше състояние.
•Внасяйте хармония в отношенията си в семейството, продиктувани от любов и уважение между всички членове.

Изисквания на високовибрационните деца към семейството и обществото
•При идеални обществени и семейни условия децата-индиго застават смело и открито на страната на справедливостта и отхвърлят всяко лицемерие и мнима святост. Тогава те са вътрешно уравновесени и остават свързани със своята душа и със своите чувства, нямат проблеми с осъзнаването на собствената си стойност, реализират се успешно.
•Детето –индиго , което е разбалансирано и не получава одобрение, признание и любов има лошо самочувствие, развива страх, притеснителност, фобии, изпада в депресия и действа саморазрушително. Сетивата му са изтънчени и лесно се превъзбужда и преуморява.
•Детето като правило поставя свръхвисоки изисквания към себе си и към останалите, като ако не успее да ги удовлетвори развива ниско самочувствие. Високите му идеали не позволяват да върши нередни неща или неща ,в които не вярва.
•Фрустрацияи агресия се развиват при заставянето на детето да се адаптира към големи групи от деца и възрастни, без възможност за лично пространство, ако има честа промяна в средата му, ако има занимания при активни напътствия без възможност да се само изрази.


Училището и децата

Обществените структури и образователните институции –такива каквито са в момента, са крайно непригодни за възпитанието и обучението на новите деца.
Тези деца не зачитат авторитети, учат по коренно различен начин, намират решения на задачи и проблеми в цялото си съзнание, знаят отговорите по-скоро интуитивно и не се занимават с подробностите. Отговорите като че ли се появяват от само себе си и децата усещат кои са правилните. Пътят, който изминаваме ние, за да стигнем до резултат не е техния път. Те се опитват да ни обяснят това и да приковат вниманието ни към него.

Емоции и чувства
ЗАПАЗЕТЕ СЪРЦЕТО НА ДЕТЕТО ЧИСТО И ОТВОРЕНО И СВОБОДНО, ЗА ДА МОГАТ ТЕ ДА СЕ РЪКОВОДЯТ САМО ОТ НЕГО.
ЕМОЦИЯ /= Energy in Motion/ ЕНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИЕ

Чувството е придобитият съзнателен опит за нещо случило се, емоцията се изживява като силно вътрешно движение. Тя е енергията, циркулираща в тялото ни и предизвикваща духовни и физически реакции. Чувството и физическата реакция придават на неутралната емоция положителен или отрицателен знак, а мислите ни по този процес и придават едно или друго значение.
Емоциите служат като носители на цялостния спектър на чувствата.
Децата индиго имат изострена чувствителност и ако то бъде възпряно от остарели представи и възпитателни мерки, то се пренапряга, изпада в смут, поддава се на силен гняв, завижда, ревнува и реагира болезнено. Запечатани в мозъка тези емоции формират спомените, където пък се затвърждават моделите, които определят и последващото поведение на детето.

♡Уверете детето, че емоциите са нещо естествено.
♡Обръщайте внимание на потребностите на детето като го изслушвате внимателно: бъдете „тук и сега“
♡Покажете се открити и уязвими и покажете, че не се смятате за съвършени пред детето
♡Научете се да мълчите и да чакате колкото е необходимо детето да проговори и да разказва за себе си и своите проблеми-осигурете си време за това
♡Децата индиго нямат чувство за време, закъсняват или избързват, не могат да преценяват времето и не го отчитат.
♡Трудно разполагат събитията във времето, не са сигурни в поредността на календара и часовете
♡Разсеяни, те напълно не знаят колко време е минало както и представата в кое време на денонощието е
♡Не умеят да планират и организират времето, вечно търсят нещата си и забравят къде са ги поставили

Правилата, които ти позволяват да отгледаш щастливо високовибрационнодете
Любов и грижа-основни стълбове на родителя
1)Обичайте детето си от мига, в който разберете за неговото съществуване; говорете с него и канете душата му да се приближава към вас
2)Осигурете му здравословна храна, подпомагайте го с чист въздух и упражнения
3)Всекидневно правете масаж на детето, носете го до себе си и го прегръщайте без да го задушавате прекалено дълго време
4)Наблюдавайте детето си, водете си записки по поведението му, вслушвайте се в неговия ритъм на живот, забележете кое обича и кое е важно за свободата му
5)Обръщайте внимание на неговото отношение с другите деца и групи от деца
6)Покажете и научете детето си на съзнателно дишане
7)Научете го на кратки молитвени и отпускащи практики, същите които правите и вие: танц, медитация, песен, леки упражнения
8)Слушайте непредубедено какво ви казва и си записвайте в дневника-така ще имате памет за важните за него неща
10)Поискайте помощ от детето си, ако нещо не успявате да разберете или не знаете, отнасяйте се към него като към равностойна душа и ще имате неговата подкрепа
11)Предоставете на своето дете много свободно пространство, но от самото начало о нулата му задайте ясни и недвусмислени правила, защото то се нуждае от ясно дефинирани граници –това не е лесно за вас и изисква сериозна емоционална уравновесеност и от двамата родители, както поотделно така и във връзката им като партньори
12)Можете да го научите КАК да мисли, но не и КАКВО да мисли. Насърчавайте го да търси различни решения, да си набавя знания и чужда помощ, като се доверите че те имат сигурен вътрешен източник за това
13)Не обвързвайте НИКОГА любовта си към детето с условия: и без това нямате избор, защото детето „ще иввъзпитава“ дотогава, докато разберете какво означава думата БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ.
14)Докосвайте го, прегръщайте го, галете го, люлейте го, смейте се заедно

Здравето на високовибрационните деца
•Раждат се абсолютно здрави
•Като малки имат обичайните детски болести, които усилват имунната им система
•По-често се срещат пир тях: астма, алергия, възпаления на носоглътката и ушите,
•Хиперактивност, лагастенияи синдром на дефицит на вниманието –което не са истински болести!
•Отдават високата си вибрация на околните и се изтощават –т.нар. синдром на обърната полярност, която намалява електрическата сила на тялото и телесното напрежение и вибрация/под 42 херца/
•Депресия
•Хронични болки, които се сменят като място
•Чести главоболия
•ЛЕКУВАЙТЕ ГИ ПРЕДИМНО С АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ: хомеопатия, цветя на Бах, шуслеровисоли, аромотерапия, масаж и гмнастика, кинезитерапия, биорезонанси др.

Храненето на високовибрационните деца
•Имат различен черен дроб
•Не харесват вкуса на много храни
•Склонни към еднообразно хранене
•Не успяват да седят мирно на масата със семейството
•Избират сами мястото си за хранене както и с какво да се хранят
•Доверете се на техния инстинкт за хранене, но им предлагайте често нов избор, защото те се нуждаят понякога от различни неща до които нямат достъп
•Непременно им давайте синьо-зелени водорасли, ОМЕГА 3 мастни киселини, витамин Си антиоксиданти, сребърен колоид -защото с тях те са по-енергични, издръжливи, справят се със стреса, имат оп-добро храносмилане, по –малко психосоматични заболявания, съсредоточават се по –лесно, склонността им да спорят и карат намалява, страхът и депресията също се ограничават, настроени са положително

… И ОЩЕ ВАЖНИ НЕЩА …
•Високовибрационните деца УСЕЩАТ всички чувства, емоции и мисли на своите родители и ги изразяват чрез своите заболявания
•Високовибрационните деца УСЕЩАТ всички конфликти, които пораждаме в съвременния свят и реагират на тях с душите си и с поведението си
•Високовибрационните деца ЗНАЯТ как да бъде реализиран живота в неговия най-добър вариант и с най-висшия смисъл, те знаят за БОГ и ние можем да се учим от тях
•Високовибрационните деца носят ЛЮБОВТА на Земята и техния успех ще се изразява в различни категории от нашия успех
•Високовибрационните деца са членове на мощни ДУХОВНИ СЕМЕЙСТВА и ни приобщават и нас към тях
•Високовибрационните деца ЗНАЯТ, че материята следва мисълта и че ние създаваме този свят
•Високовибрационните деца МОГАТ да свържат всеки от нас с неговия ВИСШ АЗ
•Високовибрационните деца МОГАТ да лекуват хората и земята
•Високовибрационните деца ИЗЛЪЧВАТ безусловна любов и имат СИЛЕН вътрешен усет за живота

Благодаря ви!
Аида Марковска
МАЙКА НА ДЕТЕ-ИНДИГО
ЛЕЛЯ НА КРИСТАЛНИ ДЕЦА
..и все така търсеща път към тях….

Написано от Аида Марковска

Родов и холистичен терапевт, основател на Школа по родова терапия "Задругата на родонавтите"

Коментари

0 коментара

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *