За амулетите

24 септември 2019

Ключовете към света

Когато еврейският народ получил Тората на планината Синай, им били дадени и ключовете за духовната структура на света. Хората, които държали и познавали тези ключове се наричали пророци. Те имали възможност не само да приемат посланието на Създателя, но – когато обстоятелствата го изискват да се намесват и да променят естествения ход на събитията: да съживят мъртвите, да предизвикат дъжд, да прекъснат течението на реката и т.н. Тези „ключове“ били дадени и на мъдреците, живели в периода Вторият храм и на две поколения след неговото унищожаване.

В последващите времена общият упадък на духовността довел до факта, че способността на еврейските мъдреци да влияят на света станала силно ограничена. По-конкретно, по отношение на Кабала, това въздействие било ограничено само до най-ниския от световете – Светът на действието (Олам ха-асия) и не достигало до по-високите светове (Йецира, Берия, Ацилут).

Създателят е установил законите на света по такъв начин, че когато се избере буквен код за определена духовна сила с необходимото ниво на влияние, тази духовна сила е длъжна да изпълни волята на човек в рамките на своите възможности. С други думи, говорим за заклинание в името на ангел или друга духовна сила.

Можем ли в днешните времена да използваме тези кодове, дадени на първосвещениците в дълбоките времена и загубени от потомците им поради духовното им обедняване? Въпросът е: „Мога ли да го използвам и как, за кого?“
Мъдреците от древността, които запазили важността на това знание, позволявали това да се използва само от най-големите праведници и само в най-крайните случаи, когато става дума за съдбата на целия народ или човечество, като всяка друга употреба била забранена. Появили се сред мъдреците и яростни противници на използването на това знание. Те изписали книги, в които описвали причините и тежките последици от такива действия. Поради такива забрани и предупреждения се появила нова посока, основана не на устно заклинание от името на ангел или друга духовна сила, а на писането на тези имена на камък, дърво, хартия, кожа, папирус и т.н.

С течение на времето около това се развива цяла индустрия от амулети, талисмани, символи; били добавени и фрагменти от астрологията, четене по лицето и ръката (хиромантия), различни форми на разказване на съдбата за бъдещето и пр.

Ясно е, че всичко това предизвиква в хората скептицизъм със следния отенък: „Нима трябва да разбираме Създателя като автомат за Coca-Cola: натискаш бутон, плащаш и получаваш това, което си пожелал: здраве, пари и т.н.? И като цяло откъде се появиха всички тези амулети и кой твърди, че те работят? „

Общопризната истина е, че човешките деяния имат значение. Целият свят е създаден с цел да ни даде възможност да извършим правилните действия, да постъпваме по добър, справедлив и любящ начин. Когато постъпваме така, ние можем да повлияем на съдбата си. Въпросът е какви действия са правилни и какви са приоритетите при избора на правилните действия? Този духовен въпрос се поставя във всяка религия и във всяка от тях се отговаря: като съблюдаваме Божествените закони и вървим с Божествената воля.

И къде във всичко това са амулетите? Ако основният източник на благословия е спазването на Божествената воля, какъв е смисълът на амулетите и дали техните послания ще бъдат приети като добро действие? Знаците, рисунките и символите, амулетите, камъните и талисманите са в най-добрия случай второстепенни спрямо действието, спрямо правилното намерение и правилната мисъл и слово.

Още в Талмуда на много места се споменават различни действия, които помагат на човек да постигне успех или благословия в различни области. Тези действия обикновено се свързват с изпълнението на заповедите за праведен живот. Например, този, който отделя десятъка от доходите, като прави добрини, не само изпълнява заповедта за подпомагане на бедните, но и получава благословия върху богатството. Всеки, който се подчинява на заповедта да почита Бога си, се награждава с това, че има деца, успели да се образоват и да бъдат почтени, с добро име и част. Но е безспорно, че има и много доста необичайни начини да се отървете от неразположенията и лошата съдба, които не са пряко свързани с изпълнението на религиозните заповеди. Това е вярата ни в доброто провидение, в Божественото ни предназначение и в силата ни!

Така, подплатени с тези качества се появяват различни предмети и действия, чрез които можете да постигнете успех във всеки бизнес или да бъдат спасение от всякакви неприятности. Знаем, че съществуването на такива явления се потвърждава от доста авторитетни източници.

Как работи амулета?

Как точно амулетът влияе на случващото се, не винаги е ясно. Само големите мъдреци, които са посветени както във физическия свят, така и във високите духовни светове, и го познават както познават улиците на своя град, могат да намерят и осмислят връзката между световете и да разберат как е възможно да се повлияе на това, което се случва в тези светове. Подобно разбиране се среща изключително рядко, достъпно е само за изключителни хора.

Изводът е, че когато става дума за всевъзможни знаци, муски, талисмани и амулети, първо трябва да проверим откъде са дошли тези знаци, за да не се занимаваме със суеверия и шарлатанство. Освен това дори напълно „религиозните“ знаци не винаги „работят“ и не всички са подходящи, поради спецификата на непознаването на духовните закони от техните създатели.

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *