fbpx

Родово проклятие и клетва

? Проклятието на рода означава изключването на човек от родовата структура, което го лишава от защитата на рода и правото да използва силите на рода.

? Трябва да се помни, че при всяко проклятие, от който и да е, именно личността и индивидуалността на човека са причината за наказанието. Когато човек се противопостави на обществото, последното може да го низвергне, определяйки го като „клетвопрестъпик“.

? Трябва да се разбере, че нито едно проклятие не възниква от нищото, а може да бъде определено като възмездие за нарушаване на гласен или негласен обет. Никой никога няма право да проклина без причина, защото в този случай има голяма вероятност наказанието да падне върху проклеващия.

? Ако родът прокълне свой член, то това може да се случи само по желание или с мълчаливото съгласие на пазителя на клана – неговия водач. В този случай родът изключва прокълнатия от своята структура, като го отхвърля.

? Ако родител каже: „Ти не си ми син“, „Ти не си ми дъщеря“ и ако силата на думите му бъде призната от семейството като закон, то с тези думи той блокира потоците от сили и достъп до наследството на предците за прокълнатия. От този момент нататък той остава сам, без защита и наследство и става абсолютно уязвим и неспокоен. Това обикновено се изразява в безкрайни неприятности и болести, злополуки и в резултат се достига до ненавременна смърт. В този случай човек остава без родовата подкрепа и единственият начин да оцелее за него е да бъде включен като важен член в друг род и семейство при всякакви условия или да влезе в нова религия или да служи на Бог, като мине под Неговата закрилата и егида.

? Клетвата и проклятието са програми на съдбата, които се вписват здраво в съзнанието на човек по схемата „причина- следствие“ и може да бъде предадена на потомците именно като основна съдбовна програма. Продължителността на клетвата и проклятието винаги се определят от естеството и намерението на проклинащия, като клетвата или проклятието винаги са ограничени във времето.
Да, нищо не е вечно и необратимо на този свят.

?Както при произнасянето на клетвата, така и при налагане на проклятието, в намерението на създателя му се определя както продължителността на проклятието, така и методът за отстраняването му. Тези условия могат да бъдат и променени и разрушени, ако този който е бил прокълнат пренапише своите намерения и намери отново път към своя род и семейство.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.