Целите на рода

2 септември 2020

Родът, както всяка егрегориална структура, се създава от хората чрез общи стремежи, желания, намерения и въжделения. Егрегорът обединява хората с обща идея и в семейството – тази идея е да оцелеят и да запазят своята цялост.
Начините, по който родът постига своите цели, са инструменти, средства, но в никакъв случай не са самите цели. Това е много важно: да се разберат целите и да се определят инструментите и никога да не се заменя целта с инструментите за нейното постигане.
Методите, които родът използва за оцеляването си са напълно разнообразни: разширяване, включване на допълнителни участници (членове на рода), разширяване във времето и пространството, включване на допълнителни потоци от сили и в крайна сметка промяна на мястото му в йерархията на егрегориалните структури – превръщането му от клан в династия …
Династията заема място не по-ниско от държавната власт и вече може да управлява както властите, така и социалните формации – институции, професионални организации, финансови, политически и други структури.
Такива династии са някои кралски родове (Уиндзори, Бурбони, Олденбъргс, Лихтенщайн, Грималди, Японския императорски дом, Саудитите, Хашимитите и т.н.), търговски династии (Морозови, Елисееви, Нобели, Рябушински, Фабержеанови), финансови династии (Морган, Ротшилд, Рокфелер, Маршал) и т.н.
Но в основата на всяка династия несъмнено стои родът – с традициите си, с начина на живот, спазване на законите и с мъдър пазител, който перфектно разбира целта и я изпълнява, независимо от всичко.
Всяка жена в семейството е потенциална Пазителка. Затова тя просто трябва да знае тази цел и никога да не я изпуска от поглед: всичко, което прави тя е подчинено само на едно – оцеляването на рода.
Дори и външно тази Пазителка да не се проявява по никакъв начин и мъжът да е официално посочен като глава на семейството, все пак, чрез невидими енергийно-информационни връзки, Пазителката е тази, която контролира потоците сили, тя е тази, която взема решенията за това кой трябва да бъде в семейството и кой не.

Ролята на мъжът е да съобщава и декларира гласно тези решения и ги изпълнява чрез реални действия.
Следователно, никога не трябва да се забравя кой всъщност е отговорен за взетите общи решения.
Всички нейни действия и правила, всички предпочитания и отричания трябва да идват не от сърцето, а от ума.
Пазителката няма право да живее според „не ми харесва – харесва ми“. Тя живее по принципа „полезно – безполезно за рода“, колкото и цинично да изглежда на пръв поглед.
Разпределяйки потоците на властта и силата, вземайки решения за привличане или отлъчване на отделни членове от рода, тя трябва да бъде вярна на основната цел на рода: да оцелее във всички времена и състояния.
Познаване на историята на рода; уважение към всички предци, всеки от които по свой начин е изпълнил своята трудна задача за рода и семейството; памет за всички успели и отхвърлени; дълбокото разбиране на факта, че зад всяка човешка съдба има идея – идеята и смисълът на съществуването на рода – прави Пазителката истинска кралица, кралица- хранителка на рода.
Всички останали членове на рода също трябва да разбират и знаят целите и задачите на своето потекло, да разбират цялата йерархична структура, да уважават и почитат тези, които покриват гърба им (роднините, които са починали), както и да приемат с благодарност тези, които с цената на неспокойната си съдба скитат по света, усвоявайки и завоювайки нови земи за семейството, придобивайки ново богатство.
Комбинирането и пресъздаването на рода не е лесна задача. Но установявайки мисловна и явна връзка с вашите предци, с всичките ви роднини, вие разширявате вашето поле на влияние върху света и многократно развивате своето пространство на целите. По този начин става достъпен много по-голям енергиен и информационен ресурс, който все още трябва да се научите да управлявате.
Ако в съзнанието на всеки член на семейството и рода правилно се формира такова понятие като „семейство“, ако скандалите, разправиите и конфликтите се регулират от Пазителка, тогава родовите връзки никога няма да се скъсат, където и да се намирате и без значение какво правите.
Ако сега сте глава и пазителка на своя род, помислете днес за това как можете да помирите скараните роднини, да ги свържете в мрежа от добри отношения. Задължително е да се направи това: чрез такива скъсани връзки енергията не само не влиза в рода, но дори се оттича и тогава принципът на целостта се нарушава и родът става уязвим.
Правилното разпределение на властовите потоци, правилното определяне на възлите на рода (хората, около които ще се сближат всички най-важни), достойното възпитание на децата и прехвърлянето на най-важното наследство към тях – знания, традиции, родова структура – е гаранция, че родът ще бъде силен и интегрален, че никакви катаклизми няма да го унищожат, че никаква сила или промяна на религиите, социума, имената и т.н. няма да повлияят на най-важната цел на семейството – да живее!

От книгата на К. Е. Меншикова. „Силата на рода и тайната на жената“

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Вашият коментар