Защо не всеки усеща силата и подкрепата на своя род

26 юни 2022

Днес темата за рода и родовата памет е много популярна. Всеки от нас иска да усеща за себе си силата и подкрепата на своите предци. Разбира се и всеки разумен човек желае да запази, умножи предаде на потомците си това, което родът му е създал. Питате ме често: какво да очаквате от своя род, смятам ли, че той може да ви помогне, да ви даде сили и да ви избави от неприятностите ви? Как това може да се случи и какво означавате вие, персонално за вашия род?

Нека да отговорим на тези въпроси по ред и да се опитаме да разберем защо Родът не помага на всички, а още по-малко по равно.

Родът е преди всичко като живо дърво- той е енерго-информационна структура, която живее според своите закони и основното за него е да оцелее и да увеличи силата си, да се превърне от малко дърво в могъщо, а след това да се превърне в цяла горичка и дори стара, мощна гора.

Родът на всеки жив човек притежава знания и сила, както и мъдрост, любов, късмет, благополучие и множество други ресурси. Тези ресурси са били разработвани и придобивани в продължение на векове и дори хилядолетия от предците. Стига да има поне един човек от рода, той може да го съживи отново, като единственият въпрос е колко усилия ще му коства това. Всички ресурси на рода се разпределят между членовете на същия този род – кръвните роднини и тези, приобщени от рода.

Често чувам от доверениците си: „Нямам семейство“ или „Имам семейство, но нямам пари“, „Попадам на неприятни отшошения и хора“, „Често губя дома си или/и работата си“ , „Нямам/нямаме пари“, „Нямам деца“ или „Децата умират в детска възраст“, „Работя много и строя, търся и се старая, добър съм човек, но всичко се разпада, нищо не остава, някой ми го взема или го губя“…

Защо е така? Защо много хора днес могат да разкажат за подобна ситуация?

Просто е. Предишните поколения са натрупали много разрушителни емоции (страхове, обвинения, обиди и т.н.). Тези деструктивни елементи се превръщат в отрицателно енергиен ефект и отменят всички потоци в рода, а те представляват родови ресурси, грижливо събирани преди това. Тази негативна енергия се е натрупвала дълго време, поне 2000 години, но най-много е пострадала през последните 300 години. Как се случи това и защо няма да говорим за него сега, това е тема на малко по-различна статия. Най-важното е да се разбере, че никой, освен живеещите сега, няма да може да освободи изворите от руините, които ги затрупват. Ако това не се осъзнае и не се действа по него, вашият Род просто ще изсъхне.

Основният ресурсен поток е ПОТОКЪТ на ЛЮБОВТА, около който се формират другите потоци. Ако потокът на любовта в Рода е блокиран, тогава не може да очаквате КРАСОТАТА в широкия смисъл на думата, а именно когато всичко в живота е достатъчно и душата ви е щастлива, вие сте в състояние на доброта и се чувствате на мястото си. Необходимо е най-напред да се започне пречистване от този поток и след това постепенно да се работи с останалите ресурси.

Нека се опитаме да разберем защо родът спира да помага на някои от членовете си, дори ги прогонва и защо при някои роднини всичко върви добре, а при други се разпада.

Първа причина. Вече казахме, че основният поток е потокът на любовта. Това е важно. Колкото по-малко любов има в рода, толкова по-малко от роднините имат хубав и спокоен живот. Тези роднини, които са по-силни, привличат потоците за себе си и своите потомци, а тези, които са по-слаби, остават без нищо. Това е първият много важен фактор. Като родов терапевт аз винаги започвам от това- колко любов имате в себе си към своя род, към своите предци и към своите потомци. Колко обичате и уважавате семействата във вашия род, с колко имате преки и достоверни контакти, с колко си говорите, обменяте добри пожелания и благословии. С колкото повече от рода си имате добри и честни, люящи връзки, толкова е по-силен потокът на любовта.

Второ, но не и по-малко важно – не правите нищо за своя род. Въпросът е, че сте стигнали до определено ниво и успехи в живота си и всичките ви дарби са заслуга на рода ви, със сигурност поне за настоящото ви въплъщение. Въображаемите „собствени сили“ на фона на „родовата сила“ са просто капка в морето. Още от зачатието си вие получавате ДНК-то на своя род и след него всичко, което отключвате като успехи и придобивки е с помощта на тези дарби. Ето защо неуважението към Рода, загърбването на талантите, вместо да се разкриват и развиват, угаждането на модата и социалните изисквания, оглеждането в мнението на околните води до това, че Родът прекъсва потоците си към вас. Гордост, егоизъм, високомерие – ето причините, неосъзнати, но силни, за да се затлачи силата на Рода. Може би се питате защо? Когато човек не следва своята цел, СИЛАТА ИЗЛИЗА от Рода му. Помните ли какво казах за целта на Рода? Да съществува и да се разраства в огромно могъщо дърво. Затова той ще прекъсне притока на средства към човек, който си постави за цел да пропилее богатството, дори и несъзнателно, дори и под най-благовидни предлози. Моите ученици и родонавтите в нашата Школа „Задругата на родонавтите“ знаят добре, че често казвам: „Ако раздавате от рода си, ставата светец…. и безродник“. След вас няма Род.

Родът дава всичко на децата си и им помага, важно е само да осъзнаете себе си като принадлежен и от този Род, важно е да осъзнаете истинската си цел и да заемете ТОЧНОТО си място, както в Рода си и в живота. И това е само първият етап по пътя на духовното съвършенство.

Човекът прилича на ходещо дърво. Когато човек мисли за себе си като за клон от мощното родово дърво той никога няма да прекъсне живителните потоци, които го подхранват и развиват. Когато човекът заеме мястото си, той е ценност за своя Род, защото такъв клон на Рода е жив, пренася потоци и ги предава по-нататък, запазвайки се и размножавайки се. След като заеме мястото си, мъжът възстановява йерархията в себе си и в семейството си. Той започва да се подхранва от даровете на предците, провежда ги през себе си, обогатява ги със своята любов и знание и ги споделя с всички роднини, които са живи, отдава почитта към предците си и предава тези дарове на потомците.

Ето един образ на здраво дърво – дървото е здраво, когато соковете текат безпроблемно през него, тогава дървото е красиво, буйно и богато на плодове, които символично могат да се нарекат потомци.

Ето една рецепта за вас: помогнете на предците си да освободят потоците от задръстванията, тогава и вие ще имате сила, но пазете тази сила, умножавайте я и я предавайте на потомците си, научете ги да пазят своя род, знанието за рода, мъдростта на рода, тогава те ще могат да запазят и умножат неговото богатство.

Не забравяйте, че във всички живи роднини се крие много сила, затова е важно да поддържате контакт с тях. Ако не вечеряте на една маса поне веднъж годишно, ако не се поздравите и благословите за родовите и личните празници, ако ги забравите, ако не помните кои са, как се казват, къде са… вече се самоизвеждате от този род, връзките между семействата в него се губят и дървото се разцепва, престава да бъде едно цяло. Събирайте се, говорете си, разказвайте си, почитайте се, давайте си обич и разбиране и търсете своите извори на родовите потоци, за да ги освободите от забравата, обидата, претенциите, алчността и страховете, които ги преграждат.

Бъдете осъзнати, бъдете здрави и нека вашите родове процъфтяват и са дълголетни!

Написано от Аида Марковска

Родов и холистичен терапевт, основател на Школа по родова терапия "Задругата на родонавтите"

Коментари

0 коментара

0 коментара

Вашият коментар